ossicular discontinuity ppt 20 yr old girl gifts mailbox works coupon codes gay pride gift basket


  Reglement

AcroFitt Dance Studio  Reglement
AcroFitt Dance Studio staat voor kwaliteit maar bovenal voor plezier. Om dit te kunnen bereiken en vast te houden zijn er een aantal regels waar onze leerlingen zich aan moeten houden:

• Wanneer u twijfelt over uw fysieke gesteldheid of kampt met blessures, raadpleeg dan altijd eerst uw arts. Maak het kenbaar bij de docente zodat zij haar leswijze kan aanpassen aan de desbetreffende leerling.

• Deelname aan de AcroFitt Dance Studio lessen zijn geheel voor eigen risico.

• AcroFitt Dance Studio zal zich niet aansprakelijk stellen voor diefstal en/of vernieling van persoonlijke eigendommen.

• Bij wangedrag of opzettelijk negatief gedrag zal u in overleg met de desbetreffende docent de les ontzegd worden en zal een waarschuwing volgen. Bij 3 serieuze waarschuwingen zal het lidmaatschap per direct beëindigd worden. Hierop zal geen restitutie van lesgeld plaatsvinden.

• Bij aangeleerde dansen mogen leerlingen deze laten zien op hun school, mits overlegd met de docente.

• De aangeleerde choreografieën/ repertoire die gebruikt zullen worden voor voorstellingen en/ of wedstrijden mogen niet buiten de les getoond worden. Bij een ondergetekende schriftelijke goedkeuring zal de leerling de vrijheid hebben om delen te gebruiken voor privé doeleinden.

• Het inschrijfformulier is altijd geheel ingevuld voorzien van handtekening. Niet eerder zal het lidmaatschap ingaan en zal er ook geen deelname plaatsvinden aan het AcroFitt Dance lesprogramma.

• Men kan gedurende het hele jaar instromen.

• Met uitzondering van de basisschoolvakanties zal AcroFitt Dance Studio haar lesprogramma afwerken.

• Bij afwezigheid van een docente zal er altijd een vervangende docente zijn die de les over zal nemen.

• Bij afwezigheid ontvangt AcroFitt Dance Studio graag een telefonisch bericht.


Of je er nu je werk van wilt maken of een uurtje per week fun wilt hebben, het is allemaal mogelijk binnen AcroFitt Dance Studio. Tegelijkertijd is de balletschool ook een sportieve locatie voor sociale contacten. Belangrijk is dus dat je op een leuke manier met elkaar omgaat en respect toont voor ieder ander die ook lessen volgt bij AcroFitt Dance Studio, zodat iedereen met een smile en heel veel plezier in de les staat van AcroFitt Dance Studio.